Zákon o dani z príjmov – zmeny od 1. januára 2015

V oblasti právnej úpravy zdaňovania príjmov v podmienkach Slovenskej republiky nastali k 1. januáru 2015 viaceré zmeny. K tomuto dňu nadobudli účinnosť zákon č. 183/2014 Z. z. a zákon č. 333/2014 Z. z., ktorými bol novelizovaný zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, pričom bol schválený aj zákon č. 180/2014 Z. z., ktorého ustanovenia novelizujúce uvedený právny predpis nadobudnú účinnosť k 1. januáru 2016. Ministerstvo financií Slovenskej republiky, v snahe koncepčne a systematicky bojovať proti daňovým podvodom ako aj konsolidovať verejné financie, pripravilo balíček ďalších opatrení, ktorými sa chce posunúť bližšie k naplneniu svojich cieľov. K najdôležitejším zmenám z predchádzajúceho obdobia…

Zamknutý obsah

Celý obsah je určený len pre registrovaných používateľov.
Aby ste ho mohli vidieť, musíte sa prihlásiť!

Zaregistrujte sa

Ešte nemáte účet? Zaregistrujte sa!
Trvá to len 2 minúty.