Zamestnávanie cudzincov a vysielanie zamestnancov do zahraničia v roku 2017

Termín a miesto konania

7. 4. 2017, Hotel Saffron, Školská 5, Bratislava

19. 4. 2017, KOŠICE HOTEL s.r.o., Moldavská cesta 49, Košice

Lektor

Júlia Pšenková - špecialista na mzdy, odvody, dane a príslušnú legislatívu. Pôsobí v nadnárodnej spoločnosti, kde sa venuje poradenstvu a výkonom v oblasti daní, auditu, účtovníctva a mzdového účtovníctva. 

Obsah seminára

  • Pracovnoprávny aspekt vysielania

o   formy vysielania

o   zmluvy o vyslaní medzi právnymi subjektmi

o   vysielacia zmluva pre zamestnanca

o   dodatky pracovných zmlúv pre vyslaných zamestnancov

o   cestovné náhrady pri vyslaní

  • Sociálne zabezpečenie

o   vysielanie do krajín EÚ a mimo EÚ

o   určenie rozhodnej legislatívy

o   formuláre A1

o   sociálne a zdravotné poistenie, registrácia, postupy

  •  Daň zo závislej činnosti

o   preddavky na mzdu

o   ročné zúčtovanie dane vyslaných zamestnancov

o   daňové priznania vyslaných zamestnancov 

  •  Zamestnávanie cudzincov z krajín mimo EÚ

o   pracovnoprávny aspekt

o   povolenie na prácu

o   povolenie na pobyt

o   sociálne poistenie

o   zdravotné poistenie

o   preddavky na  daň

o   ročné zúčtovanie dane 

  • Zamestnávanie cudzincov z krajín EÚ

o   pracovnoprávny aspekt

o   sociálne poistenie

o   zdravotné poistenie

o   preddavky na  daň

o   ročné zúčtovanie dane

Harmonogram

08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

Cena seminára  bez DPH  s DPH
Členovia SKCú 48 eur 57,60 eur
Verejnosť 65 eur 78 eur
Cena zahŕňa vstup pre jednu osobu, študijné materiály, obed, občerstvenie.  
Údaje pre platbu   
Číslo účtu: SK33 0900 0000 0000 1148 2463 
Variabilný symbol:

07042017 (Bratislava)

19042017 (Košice)

Poznámka pre prijímateľa: meno účastníka 

Prihlásenie

online na www.skcu.sk, sekcia semináre, on-line prihláška

mailom: skcu@skcu.sk

telefonicky: 0903 478 592, Ing. Tatjana Karešová


Okomentujte článok

11 − 7 =