Zásoby u daňovníka s jednoduchým účtovníctvom

       Témou tohto príspevku sú zásoby fyzickej osoby najmä z pohľadu jednoduchého účtovníctva a zákona č.  595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení n. p. (ďalej aj „ZDP“).  1. K právnej úprave Podľa § 37 ods. 1 Obchodného zákonníka (ďalej aj „OZ“) účtujú podnikatelia, ktorí nie sú zapísaní v obchodnom registri, v sústave jednoduchého účtovníctva o príjmoch a výdavkoch, obchodnom majetku, ako aj o záväzkoch tak, aby bolo možné zistiť čisté obchodné imanie a výsledok hospodárenia. V zmysle  § 37 ods. 2 OZ môžu účtovať namiesto v sústave jednoduchého účtovníctva v sústave podvojného účtovníctva, pokiaľ v nej budú účtovať…

Zamknutý obsah

Celý obsah je určený len pre registrovaných používateľov.
Aby ste ho mohli vidieť, musíte sa prihlásiť!

Zaregistrujte sa

Ešte nemáte účet? Zaregistrujte sa!
Trvá to len 2 minúty.