Záväzky (najmä) z účtovného a daňového aspektu

V tomto príspevku svoju pozornosť zameriame najmä na aktuálne otázky týkajúce sa účtovného a daňového aspektu záväzkov. 1. Úvod Záväzky upravuje viacero právnych noriem, najmä Občiansky zákonník, Obchodný zákonník, zaoberá sa nimi ďalej napr. zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení n. p. a pod. V tomto príspevku sa sústredíme na niektoré účtovné a daňové aspekty záväzkov, a to so zameraním najmä na podnikajúce fyzické osoby. Ôsma časť Občianskeho zákonníka (ďalej aj „ObčZ“) upravuje záväzkové právo. Podľa § 488 záväzkovým vzťahom je právny…

Zamknutý obsah

Celý obsah je určený len pre registrovaných používateľov.
Aby ste ho mohli vidieť, musíte sa prihlásiť!

Zaregistrujte sa

Ešte nemáte účet? Zaregistrujte sa!
Trvá to len 2 minúty.