Zdaňovanie digitálnych platforiem

Od 1. januára 2018 nadobudla účinnosť novela zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“), v zmysle ktorej sa rozširuje okruh subjektov povinných zriadiť si na území Slovenskej republiky stálu prevádzkareň. V novelizovanom znení je explicitne uvedené, že stálou prevádzkarňou sa rozumie aj „opakované sprostredkovanie služieb prepravy a ubytovania, a to aj prostredníctvom digitálnej platformy“. Stála prevádzkareň vo všeobecnosti Koncept stálej prevádzkarne slúži na to, aby daný štát mohol zdaniť časť zisku rezidenta iného štátu, ktorá plynie z jeho podnikateľskej činnosti, ktorú v tomto štáte vykonáva. Na stálu prevádzkareň sa v tomto…

Zamknutý obsah

Celý obsah je určený len pre registrovaných používateľov.
Aby ste ho mohli vidieť, musíte sa prihlásiť!

Zaregistrujte sa

Ešte nemáte účet? Zaregistrujte sa!
Trvá to len 2 minúty.