Zdaňovanie daňou z pridanej hodnoty v SR vybrané zmeny účinné od 1. januára 2016

Národná rada Slovenskej republiky prijala 1. októbra 2015 zákon č. 268/2015 Z. z. (ďalej len „novela zákona o DPH“), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“). Uvedená novela zákona o DPH nadobudla účinnosť k 1. januáru 2016, okrem ustanovenia § 78a ods. 6, ktorý sa týka zmeny vo vykazovaní údajov o odpočítaní dane zo zjednodušených faktúr v kontrolnom výkaze a nadobudne účinnosť 1. apríla 2016. Ministerstvo financií Slovenskej republiky vo väzbe na túto novelu zákona o DPH vydalo Oznámenie č. MF/023074/2015-731 o vydaní dodatku č. 2 k poučeniu na vyplnenie kontrolného výkazu…

Zamknutý obsah

Celý obsah je určený len pre registrovaných používateľov.
Aby ste ho mohli vidieť, musíte sa prihlásiť!

Zaregistrujte sa

Ešte nemáte účet? Zaregistrujte sa!
Trvá to len 2 minúty.