Zdaňovanie príjmov v SR po 1. januári 2016 zmeny s vplyvom na daňové priznania podávané po 31. 12. 2015

V septembri 2015 schválila Národná rada Slovenskej republiky zákon č. 253/2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon č. 253/2015“). Následne, ešte do konca roka 2015, prišlo k prijatiu ďalších piatich zákonov, ktoré priniesli ďalšie úpravy v oblasti zdaňovania príjmov v podmienkach Slovenskej republiky. Aj keď uvedených šesť právnych noriem prijatých v roku 2015, ktorými sa mení resp. upravuje a dopĺňa zákon o dani z príjmov nadobudlo účinnosť k 1. januáru 2016, niektoré zmeny vyplývajúce zo zákona č. 253/2015, v zmysle prechodných ustanovení k úpravám účinným od 1….

Zamknutý obsah

Celý obsah je určený len pre registrovaných používateľov.
Aby ste ho mohli vidieť, musíte sa prihlásiť!

Zaregistrujte sa

Ešte nemáte účet? Zaregistrujte sa!
Trvá to len 2 minúty.