Zdaňovanie finančných a vecných výhier fyzických osôb

V súčasnosti čoraz viac spoločností pôsobiacich predovšetkým v oblasti médií organizuje rôzne druhy súťaží, ktorých predmetom sú rôzne typy výhier pre fyzické osoby. Výhercovi môže z titulu prijatej výhry za určitých okolností vyplývať aj povinnosť zdaniť tento príjem podaním daňového priznania. Z uvedených dôvodov je dôležité sa touto aktuálnou témou podrobne zaoberať. Spôsob zdaňovania finančných a vecných výhier fyzických osôb je upravený v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“). S finančnými a vecnými výhrami sa spájajú rôzne aspekty zdaňovania práve v závislosti od charakteru tejto výhry. Niektoré…

Zamknutý obsah

Celý obsah je určený len pre registrovaných používateľov.
Aby ste ho mohli vidieť, musíte sa prihlásiť!

Zaregistrujte sa

Ešte nemáte účet? Zaregistrujte sa!
Trvá to len 2 minúty.