K zmenám pri zdaňovaní príjmov od 1. 1. 2018

V roku 2017 boli schválené 4 novely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení n. p. (ďalej aj „ZDP“): zákon č. 264/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení p. – novela ZDP tvorí čl. VIII – s účinnosťou od 1. 1. 2018, zákon č. 279/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách v znení n. p. – novela ZDP tvorí čl. VII – s účinnosťou od 1. 1. 2018, zákon č. 335/2017 Z. z.  11. 2017 – v novele zákona…

Zamknutý obsah

Celý obsah je určený len pre registrovaných používateľov.
Aby ste ho mohli vidieť, musíte sa prihlásiť!

Zaregistrujte sa

Ešte nemáte účet? Zaregistrujte sa!
Trvá to len 2 minúty.