Zmeny v IFRS s plnou účinnosťou od roku 2015

Rada pre Medzinárodné účtovné štandardy (IASB) je nepretržite činná v oblasti novelizácie existujúcich Medzinárodných štandardov pre finančné vykazovanie (IFRS) a vydávania nových IFRS. Novelizácia a vydávanie nových štandardov vrátane ich interpretácií je súčasťou mnohých projektov, ktoré sú rozdelené do niekoľkých oblastí, z ktorých už sú úplne ukončené a  sú dlhodobou záležitosťou ustálenia ich riešenia. Aktuálne zmeny v IFRS sú dôležité pre tie účtovné jednotky, ktorým vyplýva povinnosť alebo možnosť rozhodnutia sa pre zostavenie a prezentáciu účtovnej závierky v ich súlade. Podľa zákona č. 431/2002 o účtovníctve v znení neskorších predpisov, konkrétne podľa § 17a, individuálnu účtovnú závierku zostavujú povinne banky, Exportno-importná banka Slovenskej…

Zamknutý obsah

Celý obsah je určený len pre registrovaných používateľov.
Aby ste ho mohli vidieť, musíte sa prihlásiť!

Zaregistrujte sa

Ešte nemáte účet? Zaregistrujte sa!
Trvá to len 2 minúty.