Zmeny v právnej úprave účtovníctva podnikateľov v oblasti prehľadu peňažných tokov

S účinnosťou od 1. 1. 2015 majú povinnosť zostavovať prehľad peňažných tokov veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu a to v súlade s Opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/23377/2014-74 z 3. decembra 2014, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu, ďalej len “opatrenie pre veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu”. V tomto článku uvádzame zmeny, ktoré nastali v charakteristike základných pojmov a vo vykazovaní položiek v prehľade peňažných tokov. Od 1. 1….

Zamknutý obsah

Celý obsah je určený len pre registrovaných používateľov.
Aby ste ho mohli vidieť, musíte sa prihlásiť!

Zaregistrujte sa

Ešte nemáte účet? Zaregistrujte sa!
Trvá to len 2 minúty.