Zmeny v používaní elektronickej registračnej pokladnice

Novelizácia zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice v z. n. p. (ďalej aj zákon o používaní ERP) prináša významné zmeny, ktorých ustanovenia nadobudli účinnosť ešte v roku 2014 a ustanovenia platia až od 1. januára 2015. Komu vznikne povinnosť používať registračnú pokladnicu? Rozširuje sa okruh služieb, na ktoré sa vzťahuje povinnosť evidencie tržieb prostredníctvom ERP a zavádza sa nová možnosť používať virtuálnu registračnú pokladnicu. Povinnosť používať ERP sa vzťahuje na osoby, ktoré spĺňajú súčasne nasledujúce tri uvedené podmienky: sú fyzickou alebo právnickou osobu, vykonávajúcou podnikateľskú činnosť, je zapísaná v obchodnom…

Zamknutý obsah

Celý obsah je určený len pre registrovaných používateľov.
Aby ste ho mohli vidieť, musíte sa prihlásiť!

Zaregistrujte sa

Ešte nemáte účet? Zaregistrujte sa!
Trvá to len 2 minúty.