Zverejňovanie osobitných zoznamov a poskytovanie údajov o daňových subjektoch

Právna úprava zverejňovania zoznamov o daňových subjektoch a poskytovanie údajov o daňových subjektoch v roku 2016 Zverejňovanie zoznamov daňových subjektov, daňových dlžníkov alebo platiteľov dane (ďalej len „daňových subjektov“) a poskytovanie osobitných vybraných druhov údajov o daňovom subjekte upravuje zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení iných zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok“ v navzájom súvisiacich ustanoveniach § 11 – Daňové tajomstvo § 52 – Zverejňovanie zoznamov § 53 – Poskytovanie údajov Zverejňovanie zoznamov daňových subjektov spočíva v poskytovaní vybraných informácií o daňových…

Zamknutý obsah

Celý obsah je určený len pre registrovaných používateľov.
Aby ste ho mohli vidieť, musíte sa prihlásiť!

Zaregistrujte sa

Ešte nemáte účet? Zaregistrujte sa!
Trvá to len 2 minúty.